Allan Kardecin opin ystävät ry

Allan Kardecin opin ystävät ry


 

Lue lisätietoja linkistä

Allan Kardecin opin ystävät ry on 2013 perustettu yhdistys, joka kunnioittaa kaikkia uskontoja ja oppeja sekä arvostaa kaikkia hyvän harjoittamisen pyrkimyksiä. Yhdistyksen tarkoitus on edistää Allan Kardecin koontaman opin tunnetuksi tulemista sen alkuperäisessä merkityksessään ja edesauttaa aiheesta kiinnostuneiden ihmisten mahdollisuuksia saada siitä tietoa. Yhdistys järjestää mm. luentotilaisuuksia, opiskelu-ja keskusteluryhmiä sekä kursseja.

Yhdistyksen toiminta perustuu Allan Kardecin (1804-1869) henkiopin eli spiritistisen opin, ts. spiritismin*, teoksiin sekä niitä täydentävään kirjallisuuteen (kirjoittajina mm. Francisco Cândido Xavier, Léon Denis ja Divaldo Franco). Toiminnassa tukeudutaan kansainvälisen järjestön (International Spiritist Council) eri maiden edustajien yhteisen harkinnan perusteella laatimaan tukimateriaaliin.

* Alkuperäinen ranskankielinen termin spiritisme alkuosa tulee latinan kielen sanasta spiritus (engl. Spirit, suom. henki) ja sanan loppuosa -isme ilmaisee aatetta tai oppia (ts. ismiä).

Yhdistyksen kotisivuilta löytyy lisää tietoa: www.allankardec.fi