Lahden Seudun Henkinen Kasvu ry

Lahden Seudun
Henkinen Kasvu ry


 

Lue lisätietoja linkistä

Yhdistyksen omat sivut


 

Lahden Seudun Henkinen Kasvu Ry on perustettu vuonna 1988. Oppi henkisyydestä (spiritualismi), on maailmanlaajuinen elämänkatsomus. Suomessa nykymuotoinen toiminta käynnistyi vuonna 1946.

Toiminnassa keskeistä on jäsenten henkisen kehityksen tukeminen ja itsetuntemuksessa auttaminen.  Tarkoituksena on saada ihmiset tiedostamaan henkisyytensä ja universaalit lainalaisuudet sekä toteuttamaan elämäänsä sopusoinnussa niiden kanssa. Toimintamme painopiste on niin jäsenille kuin ei -jäsenille tarjottavissa erilaisissa tilaisuuksissa ja koulutuksissa. Näistä esimerkkinä on  mm. meditaatioharjoitukset, joilla on kansainvälisten  tutkimusten avulla havaittu olevan erittäin suuri merkitys esimerkiksi henkilön kivun hallinnassa, terveyden ylläpysymisessä sekä elämänlaadun parantamisessa.