Neuropsykiatrisen kirjon yhdistys - Nepsytic ry

Neuropsykiatrisen kirjon yhdistys - Nepsytic ry


 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia neuropsykiatrisen kirjon (ADHD, autismikirjo, Tourette, OCD, kehitykselliset kielihäiriöt) henkilöiden ja heidän läheistensä yhdyssiteenä ja hyvinvoinnin edistäjinä. Yhdistys toimii valtakunnallisesti eli toiminta-alueena on koko Suomi.

Vertaistukitoiminta on yhdistyksen ydintoimintaa. Yhdistyksellä on vertaistukitoimintaa, mm. Lahdessa ja Tampereella.  Tavoitteena on käynnistää syksyllä 2021 vertaistukiryhmä verkossa vastaamaan valtakunnalliseen tarpeeseen.

Lisäksi yhdistys valvoo ja edistää neuropsykiatrisen kirjon henkilöiden etuja ja tekee tunnetuksi edustamansa ryhmän erityispiirteitä ja tarpeita. Yhdistys järjestää myös virkistys-, kuntoutus- ja tiedotustoimintaa sekä tapahtumia ja koulutuksia.

Toimintaamme voi seurata yhdistyksen nettisivuilta sekä Facebookista, joissa tiedotamme toiminnastamme ja muista ajankohtaisista asioista.  

Tervetuloa mukaan Nepsytic ry:n porukkaan!