Neuropsykiatrisen kirjon yhdistys - Nepsytic ry

Neuropsykiatrisen kirjon yhdistys -Nepsytic ry

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia neuropsykiatrisen kirjon (ADHD, autismikirjo, Tourette, OCD, kehitykselliset kielihäiriöt) henkilöiden ja heidän läheistensä yhdyssiteenä ja hyvinvoinnin edistäjinä. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Suomi.

Yhdistys valvoo ja edistää neuropsykiatrisen kirjon henkilöiden etuja ja tekee tunnetuksi edustamansa ryhmän erityispiirteitä ja tarpeita. Lisäksi yhdistys järjestää virkistys-, kuntoutus- ja tiedotustoimintaa sekä tapahtumia ja koulutuksia.

Yhdistyksellä on vertaistukitoimintaa Lahdessa, jossa toimii vertaistukiryhmät sekä omaisille ja läheisille että itseoireisille aikuisille. Lisäksi Kouvolassa ja Kotkassa on vertaistukiryhmät omaisille ja läheisille. Toimintaamme voi seurata yhdistyksen nettisivuilta sekä Facebookista, joissa tiedotamme toiminnastamme ja muista ajankohtaisista asioista.  

Tervetuloa mukaan Nepsytic ry:n porukkaan!