Päijät-Hämeen Autismi ja Asperger ry

Päijät-Hämeen Autismi ja Asperger ry

Yhdistys on perustettu vuonna 2000. Jäseninä autismikirjon lasten omaisia, asperger-henkilöiden omaisia ja ammattihenkilöstöä. Yhdistyksessä on tällä hetkellä noin 130 jäsentä.

Päijät-Hämeen Autismi- ja Asperger ry kuuluu valtakunnalliseen Suomen Autismi- ja Aspergerliitto ry:n. Yhdistyksen vertaisryhmät kokoontuvat noin kuukauden – 6 viikon välein. Yhdistyksellä on myös oma facebook-ryhmä.