Tietoa sairauksista: AVH, dysfasia ja afasia

Aivoverenkiertohäiriö eli AVH on yleisnimitys aivoverenkierron
sairaustiloille.

Aivohalvauksella tarkoitetaan aivokudoksen vaurioitumisesta johtuvaa aivojen
toimintahäiriötä. Sen syynä on usein aivoverenkiertohäiriö, joka voi
aiheutua aivoverisuonitukoksesta tai aivoverenvuodosta.

Aivoverisuonitukoksen tärkeä syy on valtimosuonten kovettuminen ja
ahtautuminen. Ahtautuneeseen suoneen syntyvä tukos estää verenkierron, jonka
vuoksi tietty kudosalue jää ilman happea. Aivojen hermosolukko ei kestä
hapenpuutetta, vaan se vaurioituu pysyvästi lyhyessä ajassa. Puhutaan
aivoinfarktista.

Aivoverenvuodossa valtimosuoni repeää, jolloin veri vuotaa joko
aivoaineeseen tai lukinkalvon alaiseen tilaan. Aivojen toimintahäiriöitä
voivat aiheuttaa myös aivovamma, -kasvain tai -tulehdus.

Afasia on kielenoppimisiän jälkeen ilmenevä kielellisten toimintojen häiriö,
jonka yleisin aiheuttaja on aivoverenkierron häiriö, mutta se voi aiheutua
myös muusta syystä.

Dysfasia on lapsella esiintyvä kielenkehityksen vaikeus, joka ilmenee puheen
tuottamisena ja/tai ymmärtämisen vaikeutena.