Päijät-Hämeen Ilco ry

Päijät-Hämeen Ilco ry

Yhdistys toimii avanneleikattujen yhdyssiteenä
ja etujärjestönä Päijät-Hämeen keskussairaalapiirin
alueella. Yhdistyksen tehtävänä on valvoa
avanneleikattujen etua, sekä toimia yhteistyössä
eri viranomaistahojen kanssa. Tiedotus, tukihenkilötoiminta
ja avannetarvikkeista tiedottaminen
kuuluvat yhdistyksen toimintaan.

Nimi ILCO tulee kirjaimista ILeum (ohutsuoli) ja
COlon (paksusuoli), joiden leikkauksissa useimmat
avanteet tehdään. Halutessasi lisätietoja tutustu
Finnilcon kotisivuihin. www.finnilco.f