Päijät-Hämeen mielenterveysomaiset - FinFami ry

Päijät-Hämeen mielenterveysomaiset -
Finfami ry

 


 

Lue lisätietoja linkeistä

Yhdistyksen Facebook-sivu


 

Edistämme mielenterveysomaisten ja -omaishoitajien sekä heidän perheidensä hyvinvointia antamalla tietoa, tukea ja toivoa. 

  • Ohjausta ja tukea 
  • Omaisneuvontaa ja yksilökeskusteluja 
  • Vertaistukiryhmiä 
  • Omaisen hyvinvointia edistävää toimintaa, kuten virkistystoimintaa ja retkiä 

Päijät-Hämeen mielenterveysomaiset – FinFami ry on omaistyön asiantuntijaorganisaatio ja teemme työtä mielenterveysomaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.  

Yhdistyksen toiminnan lähtökohtana on ennaltaehkäiseminen: mahdollisimman varhaisessa vaiheessa puuttumisen, tukemisen sekä tiedon jakamisen kautta ehkäistään omaisten ja läheisten pahoinvointia ja sairastumista. Avullamme omaiset voivat jakaa kokemuksiaan, saada tietoa psyykkisistä sairauksista ja oppia hyödyntämään voimavarojaan. 

Vaikuttamistyön tavoitteena on edistää mielenterveysomaisten hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista Päijät-Hämeen ja Kouvolan alueella. Tuomme psyykkisesti sairastuneiden läheisten ääntä esiin ja tuotamme tietoa mielenterveysomaisten tilanteista ja tarpeista. 

Yhdistyksen toiminta on avointa kaikille Päijät-Hämeen asukkaille.