Suomen Kipu ry

Lue lisätietoja linkistä

Yhdistyksen Facebook-sivut

Suomen Kipu


 

 

Suomen Kipu ry on valtakunnallinen, vuodesta 1992 toiminut voittoa tavoittelematon kipupotilaiden, heidän läheistensä, hoitohenkilökunnan sekä kipuasioista kiinnostuneiden etu- ja yhteistyöjärjestö. Tarjoamme tietoa ja tukea kaikille, joita kipu koskettaa. Kehitämme erilaisia vertaistuen muotoja ja tuemme alueellista toimintaa.

Yhdistyksen tehtävänä on kehittää kivunhoidon vertaistukitoimintaa, tiedottaa kipuun ja kivunhoitoon liittyvistä asioista, toimia kipupotilaan edunvalvojana sekä tukea kivuntutkimusta ja kuntoutustoimintaa. Suomen Kipu ry tukee kipupotilaiden ja heidän läheistensä aktiivista elämää ja tarjoaa heille sosiaalisen verkoston.