Kuntoutusasiaa

Kelan kuntoutukset

Järjestämme vuosittain monipuolisen valikoiman Kelan kuntoutuskursseja. Kurssit toteutetaan laitos- tai avojaksoina tai niiden yhdistelminä.

Järjestämme Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja, alle 65-vuotiaiden aikuisten vaikeavammaisten lääkinnällistä sekä harkinnanvaraista kuntoutusta, harkinnanvaraista yksilöllistä laitoskuntoutusta ja avokuntoutusta.

Hae mukaan Kelan kuntoutuskurssille

Kun tarvitset kuntoutusta, ole yhteydessä sinua hoitavaan lääkäriin. Lääkäri laatii lausunnon kuntoutustarpeesta (B-lausunto).

Löydät ajantasaiset tiedot ja tarkemmat kuvaukset Hyvinvointi Sampossa järjestettävistä kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseista Kelan sivuilta. Kirjoita sanahaku-kenttään "Hyvinvointi Sampo".

Voit kysyä kursseista myös Kelasta tai soittaa meille toimitusjohtaja Jussi Komulaiselle,
puh. 040 849 1406.

Kun itsellesi sopiva kurssi on löytynyt, täytä Kelan kuntoutushakemus. Saat myönteisen päätöksen Kelalta postitse, ja me lähetämme sinulle kutsun ja ohjeet hyvissä ajoin ennen kuntoutuksen alkamista.

 

Parkinson-liitosta saat ajan tasalla olevaa tieto kuntoutuskursseista ja niihin liittyvistä asioista.

Parkinsonliitto ry
Käsityöläistenkatu 4 A 3. krs
20100 Turku
vaihde 02 2740 400
sähköposti: parkinson-liitto(at)parkinson.fi
Keskustoimisto on avoinna ma-to klo 10-15

Puhelinvaihde avoinna maanantaista torstaihin klo 10–15. Perjantaisin vaihteemme on suljettu, pyydämme soittamaan työntekijöiden suoriin numeroihin.

 

Tietoa saa myös yhdistyksen puhelimesta 044 796 9961.

 

 


 

KELA:n  KUNTOUTUSKURSSI  PARKINSONIN TAUTIA  SAIRASTAVILLE KUNNONPAIKASSA  KUOPIOSSA  7.-11.6.2021

 

Kurssi järjestettiin parikurssina mutta sinne voi osallistua myös yksin. Kursseja on myös alle 5 vuotta sairastaneille sekä alle että yli 68 vuotta täyttäneille.

Kurssi oli tarkoitettu työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskeleville ja työelämästä poissaoleville kuntoutujille, jotka sairastavat Parkinsonin tautia, Parkinson plus -sairautta, ataksiaatai dystoniaa. Kuntoutustarpeen tulee olla todettu terveydenhuollossa, työterveyshuollossa (KKRL 12§) tai julkisessa terveydenhuollossa (KKRL 9§). Osa alkavista kursseista on tarkoitettu vasta diagnoosin saaneille.Kuntoutujalla tulee olla riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta hän kykenee toimimaan palveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista.

Kohderyhmään kuuluu myös kuntoutujan puoliso tai yksi muu aikuinen omainen/läheinen. Hän osallistuu kuntoutukseen kuntoutussuunnitelman, Kelan kuntoutuspäätöksen sekä kurssin ohjelman edellyttämällä tavalla. Kurssille voi osallistua myös yksin, vaikka kyseessä on parikurssi.


KURSSIN TOTEUTUS

Tavoitteena on turvata ja parantaa kuntoutujien työ- sekä opiskelukykyisyyttä. Yleisten teemojen lisäksi kurssin aikana pyritään tukemaan sairastuneen sekä hänen perheensä arjessa pärjäämistä, tiedon lisäämistä sairaudesta sekä sen hoidosta, omien voimavarojen sekä vahvuuksien tunnistamista sekä keinojen löytämistä työssä ja arjessa selviytymiseen. Yhtenä tärkeänä osa-alueena kuntoutuksessa on vertaistuki.

Kuntoutuskurssien kesto on 15 vuorokautta, joka toteutetaan kolmessa 5 vrk:njaksossa. Sopeutumisvalmennuskurssien kesto on 10 vuorokautta ja toteutetaan kahdessa 5 vrk:n jakossa.

 

KESÄINEN KUNTOUTUSKURSSI

Pitkään harkittuamme päätimme hakea Parkinson-kuntoutuskurssille, pidempään sairastaneille (yli 5v. Diagnoosista). Kurssin hakuohjeet – ja lomakkeet löytyivät KELA:n verkkosivuilta. Niiden täyttäinen vaati huolellisuutta ja tarkkaavaisuutta, jotta oikea henkilöstö saataisiin oikealle kurssille. Ensimäisen haun jälkeen, minun todettiin olevan hakemalleni kurssille liian terve. Toisella hakukerralla, täydennettynä lääkärin lausunolla minut ja vaimoni hyväksyttiin kurSsille, minkä yksityiskohdat selviävät allaolevasta selvityksestä.

 

Tavoite

Kurssin tavoitteena oli, että kuntoutuja ja hänen omaisensa/läheisensä saavat
– voimavaroja sairauden kanssa elämiseen ja selviytymiseen työssä ja arjessa
– vahvistusta elämänhallintaan
– vertaistukea.


Kuntoutujan jaksot

Kokonaispituus yhteensä 15vuorokautta
Kurssipaikka:Huoltoliitto ry Kunnonpaikka
07.06.2021 - 11.06.2021laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
22.11.2021 - 26.11.2021laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
23.05.2022 - 27.05.2022laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

 

Kurssin toteutus

Palveluntuottaja oli yhteydessä kuntoutujaan ennen kurssin alkamista. Yhteydenoton tarkoituksena oli antaa kuntoutujalle tietoa kurssin toteutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Kurssin ohjelma määräytyi kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa kurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.


Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

KUNTOUTUSPÄIVÄT

SUNNUNTAI 6.6.2021=MATKUSTUSPÄIVÄ

Matkustimme kurssipaikalle Lahdesta Kuopioon junalla. Juna on turvallinen ja helppo tapa matkustaa kurssille. Jouduimme matkustamaan jo sunnuntaina 6.6. koska kurssin alkamisaika maanantaina 7.6.klo 09.00 oli niin aikainen, että se vaati matkustamaan sunnuntaina ja yöpymään Kunnonpaikassa.

 

MAANANTAI 7.6.2021

Ensimmäisen virallisen kurssipäivän ohjeimassa oli kurssin aloitus, talon esittely, sairaanhoitajan tapaaminen, toimintaterapian ryhmä ja muuta yleistä kurssin läpivientiin kuuluvaa ohjelmaa. Minulla oli erittäin antoisa tapaaminen Päivi Rossisen kanssa. Päivi on Kunnonpaikan avainasiakaspäällikkö,  asiantuntija, kuntoutus ja hyvinvointipalvelut.

Päivin johdatuksella sain selkeän kuvan Kunnonpaikan toiminnasta. Kiitos Päivi.

 

TIISTAI 8.6.2021

Toisen kurssipäivän ohjelmassa oli fysioterapian ja sairaanhoitajan oppitunnit ja henkilökohtaiset tapaamiset. Samoin tavoitekeskusteluissa suunnattiin tulevaisuuteen, miten edetään.

 

KESKIVIIKKO 9.6.2021

Kolmantena kurssipäivänä perehdyttiin toimintaterapeutin opastuksella keinoihin ja apuvälineisiin  paremmin selvitä arjen askareista

 

TORSTAI 10.6.2021

Neljännen päivän pääpaino oli kuntoilun ja toiminnallisuuden parissa.

 

PERJANTAI 11.6.2021

Viimeinen kurssipäivä oli fysioterapian ja ravitsemisterapeutin ohjauksessa. Ja ennen kotimatkaa käytiin avartava loppukeskustelu arvostetun kursimme vetäjän Liisa Parikan johdolla.

Tälle Kelan järjestämälle kurssille voi Kelan päätöksen mukaisesti osallistua kuntoutujan läheinen. Läheisen ohjelma rakentuu osin yhteisestä ryhmäkuntoutusohjelmasta kuntoutujan kanssa, osin vain läheiselle tarkoitetusta ryhmäosioista.

Kiitos loistavan kurssin järjestelyistä Päivi Rossiselle ja Liisa Parikalle.

 

Aarne Kumpulainen