Pieni panostus, suuri merkitys

26.8.2020

Vapaaehtoistoiminta on harrastus, johon voi antaa omaa aikaansa paljon tai vähän. Pienelläkin panostuksella on vaikutusta omaan ja jonkun toisen elämään – aina jää jälki. Jälki voi näkyä ilona kasvoilla, hyvänä tunteena tai kohonneena itsetuntona.

”Onpa tärkeää työtä!” kommentoivat useimmat, kun kerron, että toimin vapaaehtoisena eräässä järjestössä. ”Niin onkin!” vastaan ja jatkan, että tehtävä ei ole vaativa, vaikka voi siltä kuulostaa. Ja että voin itse vaikuttaa siihen, kuinka usein harrastan. Saan toiminnasta kiinnostavia uusia tuttuja, paljon hyvää mieltä ja tukea toimintaan tarvittaessa. Okei, joskus lähteminen tuntuu raskaalta, mutta palaaminen ei koskaan.

Monesti käy selväksi, että vapaaehtoiset ja toiminta koetaan tärkeiksi. Kysyttäessä mukaan moni kuitenkin kieltäytyy. Rohkaisen aina kokeilemaan, sillä sitä saattaa innostua. Ja aina voi vaihtaa tehtävää, jos ensimmäinen ei tunnu omalta.

Aikaa oman tilanteen mukaan

Vapaaehtoisuutta miettiessä ja toiminnan aikana on tärkeä kysyä itseltään muutama asia, jotka voivat vahvistaa halua lähteä mukaan:

  • Mikä minulle on tärkeää? Mitkä ovat arvoni?
  • Mitä haluan ajallani tehdä? Toteutanko minulle tärkeitä asioita?
  • Mihin voimani riittävät?

Omaa ajankäyttöä pohtiessa kannattaa olla armollinen ja realistinen. On pidettävä mielessä, että pienilläkin teoilla on suuri merkitys. Aina jää jälki. Tämä on huomattu OLKA-toiminnassa: lyhyetkin kohtaamiset helpottavat sairaalassa käyntiä ja oloa. Pienelläkin ystävällisellä hetkellä voi tuoda ilon tunteen toisen päivään ja samalla omaan.

Kuten Libanonin kuuluisa runoilija Kahlil Gibran on sanonut: ”Pieninkin ystävyyden teko on arvokkaampi kuin suurin aikomus”.  


Sairaalavapaaehtoinen antaa ja saa iloa

Ystävällisellä läsnäololla ja kuuntelemalla vapaaehtoinen antaa iloa toiselle. Siitä tulee myös itselle hyvä mieli. Toisten auttamisen vastapainoksi myös omasta jaksamisesta on huolehdittava. Kukaan ei jaksa vain antaa. Vapaaehtoistoiminnasta pitää myös saada jotakin: iloa, tunnetta tärkeydestä, hyvää mieltä, hauskaa seuraa, tärkeää tekemistä.

OLKA vapaaehtoisena ”autamme muita ja pidämme huolta myös itsestämme.” -OLKA-vapaaehtoinen.

Nykyisessä työssäni OLKA Lahden vapaaehtoistoiminnan kehittäjänä minulle on tärkeää, että vapaaehtoiseksi on kiva tulla, vapaaehtoisena on helppo olla, ja tukea saa aina tarvittaessa. Vapaaehtoisilta toivon halua antaa aikaa, mutta paljonko se on, on ihmisen itsensä määriteltävissä. Erityistaitoja ei tarvita, halu kuunnella ja kohdata toisia rauhassa riittävät. Me annamme lisätiedot ILONA-valmennuksessa. Valmennus antaa tarvittavat tiedot ja taidot toimia sairaalassa oppaana tai juttukaverina, kasvokkain tai verkossa. Koska pienikin teko jättää jäljen.

Seuraava kaksiosainen ILONA-valmennus on 24.9. ja 7.10.
Lisätietoa ja haku valmennukseen: www.lahdenlink.fi/olka-toiminta

 

Heidi Kirkonpelto

Kirjoittaja on vapaaehtoistoiminnan kehittäjä OLKA Lahti -toiminnassa. Vapaa-ajalla hän viljelee perunaa omiksi tarpeiksi ja on mukana MLL:n Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnassa.


 

Sairaalan yhdyshenkilöt Senja Kuiri ja Päivi Alinen sekä OLKA-koordinaattori Kirsi Hyväri ja vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Heidi Kirkonpelto suunnittelivat yhdessä tulevaa OLKA-pistettä sairaalalla kesäkuun alussa.

26.6.2020

OLKA on silta sairaalan ja järjestöjen välillä 

 

OLKA-toiminnan tarve Lahdessa on lähtenyt sairaalan toiveista saada potilasjärjestöt, vertaistuki ja muu vapaaehtoistoiminta tueksi sairaalaan. 

Lahden OLKA-hankkeen alkutaipaleella viime vuonna kävimme tutustumassa HUS:n alueen OLKA-toimintaan, jota on ollut jo vuodesta 2013. Sairaalan ja järjestöjen yhteistyö potilaiden ja heidän läheistensä hyväksi oli todella vaikuttavaa ja se teki minuun suuren vaikutuksen. Vapaaehtoiset olivat vahvasti sitoutuneet toimimaan sairaalassa ja kokivat tekevänsä jotain merkityksellistä. Tämä vierailu sai minut innostumaan vastaavan toiminnan kehittämisestä Päijät-Hämeessä.  

OLKA-toiminnan tarve Lahdessa on lähtenyt sairaalan toiveista saada potilasjärjestöt, vertaistuki ja muu vapaaehtoistoiminta tueksi sairaalaan.  Yhteiset keskustelut asian tiimoilta sairaalan ja LINK Lahden järjestökeskuksen kanssa aloitettiin syksyllä 2018. Erilaisia yhteistyön muotoja sairaalan ja järjestöjen välillä on jo olemassa ja niiden päälle on hyvä rakentaa uutta OLKAa. Lähtökohtana on, että OLKA Lahtea tehdään yhdessä sairaalan ja järjestöjen kanssa. OLKA haluaa olla silta järjestöjen ja sairaalan välillä. 

Sairaalan ja potilasjärjestöjen toimintakulttuurit ovat hyvin erilaisia. Molemmilla on halu auttaa sairastuneita toipumaan ja eteenpäin elämässä. OLKA ohjaa potilasjärjestöt tasavertaisesti näkyville sairaalassa OLKA-pisteen avulla ja lisää hoitohenkilökunnan tietoisuutta vertaistuen mahdollisuuksista. On tärkeää kuntoutumisen kannalta, että sairaalan henkilökunnalla on riittävästi tietoa erilaisista järjestöjen tarjoamista tuen muodoista, joihin potilaita voidaan ohjata. 

Vapaaehtoinen apuna sairaalassa 

Parhaillaan käynnissä olevat sairaalaympäristön muutostyöt tuovat myös omat haasteensa monille potilaille, jotka voivat olla hukassa muuttuneiden kulkureittien kanssa.  Vapaaehtoinen sairaalaopas tai juttukaveri voi olla hyvänä apuna tässä.  Tällainen toiminta helpottaa varmasti sairaalan henkilökunnan paineita siitä, kun kiireessä aikaa saattamiselle tai juttelulle ei aina jää. Se helpottaa myös potilaiden ja heidän läheistensä oloa, kun jollakin on aikaa kiireettömään kohtaamiseen ja kuuntelemiseen. 

Uskon, että löytyy monia ihmisiä, jotka haluavat olla tukena ja apuna sairaalassa. Jos olet kiinnostunut toimimaan sairaalassa vapaaehtoisena, niin olethan yhteydessä meihin.  

Aurinkoista kesää toivottaen, 

Kirsi Hyväri, OLKA-koordinaattori

 


OLKA Lahti blogikirjoitukset käsittelevät OLKAn toimintaa, potilasjärjestöjen toimintaa ja vertaistukea. Jos haluat tarjota blogikirjoitusta näistä aihepiireistä, niin olethan yhteydessä meihin.