Blogi

Sairaalan yhdyshenkilöt Senja Kuiri ja Päivi Alinen sekä OLKA-koordinaattori Kirsi Hyväri ja vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Heidi Kirkonpelto suunnittelivat yhdessä tulevaa OLKA-pistettä sairaalalla kesäkuun alussa.

   

26.6.2020

OLKA on silta sairaalan ja järjestöjen välillä 

OLKA-toiminnan tarve Lahdessa on lähtenyt sairaalan toiveista saada potilasjärjestöt, vertaistuki ja muu vapaaehtoistoiminta tueksi sairaalaan. 

Lahden OLKA-hankkeen alkutaipaleella viime vuonna kävimme tutustumassa HUS:n alueen OLKA-toimintaan, jota on ollut jo vuodesta 2013. Sairaalan ja järjestöjen yhteistyö potilaiden ja heidän läheistensä hyväksi oli todella vaikuttavaa ja se teki minuun suuren vaikutuksen. Vapaaehtoiset olivat vahvasti sitoutuneet toimimaan sairaalassa ja kokivat tekevänsä jotain merkityksellistä. Tämä vierailu sai minut innostumaan vastaavan toiminnan kehittämisestä Päijät-Hämeessä.  

OLKA-toiminnan tarve Lahdessa on lähtenyt sairaalan toiveista saada potilasjärjestöt, vertaistuki ja muu vapaaehtoistoiminta tueksi sairaalaan.  Yhteiset keskustelut asian tiimoilta sairaalan ja LINK Lahden järjestökeskuksen kanssa aloitettiin syksyllä 2018. Erilaisia yhteistyön muotoja sairaalan ja järjestöjen välillä on jo olemassa ja niiden päälle on hyvä rakentaa uutta OLKAa. Lähtökohtana on, että OLKA Lahtea tehdään yhdessä sairaalan ja järjestöjen kanssa. OLKA haluaa olla silta järjestöjen ja sairaalan välillä. 

Sairaalan ja potilasjärjestöjen toimintakulttuurit ovat hyvin erilaisia. Molemmilla on halu auttaa sairastuneita toipumaan ja eteenpäin elämässä. OLKA ohjaa potilasjärjestöt tasavertaisesti näkyville sairaalassa OLKA-pisteen avulla ja lisää hoitohenkilökunnan tietoisuutta vertaistuen mahdollisuuksista. On tärkeää kuntoutumisen kannalta, että sairaalan henkilökunnalla on riittävästi tietoa erilaisista järjestöjen tarjoamista tuen muodoista, joihin potilaita voidaan ohjata. 

Vapaaehtoinen apuna sairaalassa 

Parhaillaan käynnissä olevat sairaalaympäristön muutostyöt tuovat myös omat haasteensa monille potilaille, jotka voivat olla hukassa muuttuneiden kulkureittien kanssa.  Vapaaehtoinen sairaalaopas tai juttukaveri voi olla hyvänä apuna tässä.  Tällainen toiminta helpottaa varmasti sairaalan henkilökunnan paineita siitä, kun kiireessä aikaa saattamiselle tai juttelulle ei aina jää. Se helpottaa myös potilaiden ja heidän läheistensä oloa, kun jollakin on aikaa kiireettömään kohtaamiseen ja kuuntelemiseen. 

Uskon, että löytyy monia ihmisiä, jotka haluavat olla tukena ja apuna sairaalassa. Jos olet kiinnostunut toimimaan sairaalassa vapaaehtoisena, niin olethan yhteydessä meihin.  

Aurinkoista kesää toivottaen, 

Kirsi Hyväri, OLKA-koordinaattori

 


OLKA Lahti blogikirjoitukset käsittelevät OLKAn toimintaa, potilasjärjestöjen toimintaa ja vertaistukea. Jos haluat tarjota blogikirjoitusta näistä aihepiireistä niin olethan yhteydessä meihin.